Угода користувача

 • Термінологія

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту, означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

Ця Угода користувача укладена відповідно до приписів чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».

Угода користувача регулює:

 • правовідносини, що виникають між товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЛО», код ЄДРПОУ 30012848 (як адміністратором веб-сайту інтернет-магазину www.mi.ua, що може також виступати продавцем товарів та/або послуг на вказаному веб-сайті), та будь-яким Користувачем, вказаним нижче, у процесі користування веб-сайтом інтернет-магазину www.mi.ua;
 • правовідносини, що виникають між будь-якими іншими продавцями товарів та/або послуг на веб-сайті інтернет-магазину www.mi.ua та будь-яким Користувачем у процесі користування веб-сайтом інтернет-магазину www.mi.ua.

Терміни та визначення:

 • Адміністрація/Адміністратор – адміністратор веб-сайту інтернет-магазину www.mi.ua, а саме товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЛО» (код ЄДРПОУ 30012848, місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 15-А).
 • Сайт – веб-сайт інтернет-магазину www.mi.ua, включно з усіма веб-сторінками. Управління Сайтом здійснює Адміністратор.
 • Угода – дана Угода користувача.
 • Продавець – Адміністратор або будь-яка інша юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує (самостійно чи за допомогою Адміністратора) на Сайті інформацію про Товари, що реалізує, та Послуги, що пропонує. Найменування Продавця вказується в документах про передачу Товару або Послуги Одержувачеві (в чеку, акті приймання-передачі або інших документах).
 • Товар/Товари – технічно складні побутові товари, інші товари, в тому числі, але не виключно, програмне забезпечення, аксесуари, комплектуючі, інформація про які розміщена на Сайті.
 • Послуга/Послуги – діяльність Продавця з надання (передачі) Користувачеві певних визначених договором матеріальних чи нематеріальних благ, що зазвичай споживаються в момент їх виконання чи надання, інформація про які розміщена на Сайті.
 • Користувач (Споживач) – споживач, який переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товар та/або Послугу з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник є Користувачами, водночас щодо одного і того самого Товару та/або Послуги Платник та Одержувач можуть бути різними особами.
 • Замовлення – звернення про наміри, оформлене Користувачем через Сайт на адресу Продавця, з проханням продати Товар та/або надати Послугу. Замовленням також є сукупність Товарів та/або Послуг, що замовив Користувач.
 • Платник – особа, яка сплачує Замовлення.
 • Одержувач - особа, вказана Платником як така, яка уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, вважається, що Одержувачем є Платник.
 • Пропозиція - інформація, що розміщена на Сайті про конкретний Товар, що може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає в себе: відомості щодо самого Товару, дані про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою Продавця (в тому числі не є офертою у розумінні Цивільного кодексу України), а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій щодо продажу Товарів та/або Послуг Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, використовуючи будь-який функціонал, доступний на Сайті, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди та підтверджує, що він ознайомився з Угодою та приймає Угоду в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, а також надає свою беззастережну згоду дотримуватися положень Угоди і надає дозвіл та згоду на обробку своїх персональних даних Адміністратором та/або Продавцем з урахуванням положень, викладених в Політиці конфіденційності, розміщеній на Сайті за посиланням .

1.3. Адміністратор може в будь-який момент в односторонньому порядку вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати Угоду. У такому випадку нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті. Повідомлення Користувачів про нові умови Угоди відбувається шляхом розміщення нової редакції Угоди на Сайті. З актуальною редакцією Угоди Користувач завжди може ознайомитись на Сайті у відповідному розділі за посиланням.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою (в тому числі не є офертою у розумінні Цивільного кодексу України). Однак Користувач після ознайомлення із Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем відповідного Товару та/або Послуги на умовах, що зазначені в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що у разі, якщо Адміністратор не є Продавцем Товару та/або Послуги, оферта Користувача щодо відповідного Товару та/або Послуги перенаправляється Адміністратором Продавцю Товару та/або Послуги. Це положення жодним чином не означає, що Адміністратор діє як агент Продавця та/або є відповідальним за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта Користувача вважається такою, що прийнята Продавцем, якщо останній здійснив певні дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар Користувачу (Одержувачу), приступив до надання Послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача з використанням Сайту Продавець має право, не приймаючи первісну оферту Користувача, запропонувати придбати Товар та/або Послугу на інших умовах, ніж це було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція Продавця вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем.
Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару та/або Послуги на умовах, визначених зустрічною офертою Продавця. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту фактичного отримання Товару та/або Послуги Покупцем.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Користувача Продавцем або зустрічної оферти, надісланої Продавцем Користувачу (тобто узгодження Продавцем та Користувачем всіх істотних умов придбання Товару та/або Послуги), є фактичне отримання Товару Користувачем (Одержувачем).

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.10. Користувач має право на підтвердження свого наміру щодо придбання Товару та/або Послуги вважати себе зобов’язаним за направленим офертою (Замовленням) та здійснити перерахування коштів у розмірі ціни Товару та/або Послуги, що вказані в Замовленні. У випадку акцепту Продавцем оферти Користувача, як це передбачено умовами Угоди, перераховані грошові кошти вважаються оплатою Користувачем вартості Товару та/або Послуги. У випадку неприйняття Продавцем оферти Користувача або надсилання Продавцем зустрічної оферти із відмінними умовами придбання Товару та/або Послуги перераховані Користувачем грошові кошти, не підтверджені акцептом оферти зі сторони Продавця, підлягають поверненню Користувачу. У такому випадку Замовлення Користувача автоматично скасовується.

1.11. Після отримання Замовлення Товару та/або Послуги, оформлених Користувачем, Продавець, у разі відсутності у нього можливостей надання Користувачеві відповідних Товарів та/або Послуг, має право скасувати Замовлення Користувача.

1.12. Єдиним способом відшкодування, що надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (зокрема, документів перевізника або кур’єрської служби про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).

1.13. Моментом отримання Товару та/або Послуги Одержувачем є момент (залежно від того, що настав раніше):

 • підписання Одержувачем акту приймання-передачі Товару та/або Послуги (або іншого документа, що підтверджує факт передачі Товару та/або Послуги Одержувачу), або
 • підписання Одержувачем документів перевізника або кур’єрської служби, що підтверджують факт отримання відправлення, що містило Товар, або
 • фактичне отримання (приймання) Одержувачем Товару та/або Послуги і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про приймання Товару та/або Послуги (наприклад, якщо Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі Товару і тому подібне).

1.14. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Cайту та збільшення попиту на Товари та/або Послуги. Користувач, здійснюючи оформлення Замовлення Товарів та/або Послуги на Cайті, надає свою згоду на участь в усіх акціях, що на час здійснення Замовлення відповідних Товарів та/або Послуг відбуваються у Продавця, якщо умовами акції не передбачено іншого. Користувач зобов’язаний детально ознайомитись із усіма умовами акції, що є доступними для ознайомлення на Сайті та є чинними на час здійснення Замовлення Товару та/або Послуги. Детальна інформація доступна на Сайті в розділі «АКЦІЇ». Користувач, який не має бажання брати участь в діючих акціях, має під час оформлення Замовлення однозначно зазначити, що він не має бажання приймати участь у діючих акціях. У такому випадку Користувачу буде продано Товар та/або Послуга без акційних умов.

1.15.Інформація про товар.

1.15.1. Інформація про Товар та/або Послугу міститься на самому Товарі, його упаковці (пакуванні), у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар та/або Послугу також може надаватися дистанційно (наприклад, засобами телефонного зв`язку або шляхом розміщення інформації про Товар та/або Послугу на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар та/або Послугу за допомогою засобів дистанційного зв'язку: тел. 0 800 303 123

1.15.2. При отриманні Товару та/або Послуги, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару та /або Послуги, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, зокрема, з інформацією, що міститься на Товарі та/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах на Товар. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар та/або Послугу, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту приймання Одержувачем Товару та/або Послуги.

1.15.3. Зазначена в Пропозиції ціна Товару та/або Послуги є орієнтовною. Ціна Товару та/або Послуги може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачеві та/або надання Послуги Одержувачеві.

1.15.4. У разі зміни ціни Товару та/або Послуги в порівнянні з узгодженими Користувачем та Продавцем умовами у порядку, передбаченому Угодою, Користувач має право відмовитися від отримання Товару та/або Послуги. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар та/або Послуги коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, виплата неустойки та ін.) Продавцем та/або Адміністратором не надаються.

1.16.Обмеження відповідальності.

1.16.1. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару та/або Послуги. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцем також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару та/або Послуги Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Одержувачеві.

1.16.2. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару та/або Послуги в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та/або Послуги і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони сплачені).

1.16.3. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), що можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача), відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в 10 (десять) гривень.

1.16.4. На Товари та/або Послуги, що мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін експлуатації на такий Товар становить 3 (три) дні.

1.16.5. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару та/або Послуги за невірною адресою або видачею Товару, що не належить Одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником у якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

1.17. Користувач надає згоду на отримання ним повідомлень (в тому числі і рекламних) від Адміністрації, зокрема через СМС, Вайбер, Телеграм, Месенджер тощо. Користувач може в будь-який момент відмовитись від отримання таких повідомлень, повідомивши про це Адміністрацію

2. Зобов'язання Продавця та Користувача.

2.1. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися із умовами Угоди. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, що можуть розглядатися як порушення чинного законодавства України або норм міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласника/правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) із правовласником/правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, зокрема, й авторських творів, що охороняються, посилання на Сайт є обов'язковим.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджається про те, що Адміністратор Сайту не є відповідальним за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністратор Сайту не є відповідальним і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з рекламою, що не розміщена безпосередньо Адміністратором.

3. Порядок обміну і повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником)

3.1. Обмін та повернення Товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів» може здійснюватися за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 26 (у випадку якщо така можливість визначена умовами Продавця). Користувач, зокрема, також зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення ззовні та всередині, аби Товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При отриманні Товару поштою повернення такого Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу) здійснюється поштою за наступною поштовою адресою:

Телефон отримувача

0 800 303 123

Адреса

04073, м Київ, проспект Степана Бандери, 26

Одержувач

Представник ІМ «MI.UA»

Платник

Третя особа за безготівковим розрахунком

Доставка

Склад -Двері

У графі експрес-накладної Нової пошти «Оголошена вартість» необхідно вказати фактичну вартість придбаного Товару.

3.3. При обміні та поверненні Товару такий Товар слід відправити в повній комплектації, додавши до нього також наступні документи:

 • Заяву на обмін або повернення грошових коштів (із зазначенням причин обміну або повернення);
 • Акт приймання-передачі товару/накладну/чек від Продавця (документ, що підтверджує факт придбання Товару);
 • Гарантійний талон.

3.4. У разі направлення Користувачем (Споживачем) Товару, який було придбано із використанням Сайту, за вказаною у п. 3.2. Угоди адресою без оформленої належним чином зі сторони Користувача письмової заяви із пред’явленими вимогами вважається, що такий Товар направлений Користувачем з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). Водночас обов’язковою є наявність оригіналу гарантійного талону на Товар та розрахункового документу, що підтверджує придбання Товару у Продавця. Винятком є направлення Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його придбання.

3.4.1. Наведений у вищевказаному п. 3.4. Угоди порядок діє у випадку, якщо умовами Продавця передбачена можливість зворотного направлення Товару на адресу, вказану у п. 3.2 Угоди, у тому числі для організації гарантійного (сервісного) обслуговування.

3.4.2. У випадку направлення Користувачем (Споживачем) Товару на вказану у п. 3.2. Угоди адресу із заявою про повернення грошових коштів за Товар або щодо обміну Товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність істотного недоліку в Товарі (при наявності оригіналу гарантійного талону та розрахункового документу, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого Товару до сервісного центру для з’ясування наявності в Товарі ознак істотного недоліку. У разі направлення Товару Продавцю на підставі положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін товару або повернення грошових коштів із посиланням на наявність недоліку в Товарі вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого Товару до сервісного центру для з’ясування наявності ознак істотного недоліку в Товарі. У випадку, якщо наявність ознак істотного недоліку не буде підтверджена сервісним центром, вважається, що Користувач (Споживач) згоден на безоплатне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження того, що Користувачем не було порушено гарантійні умови, встановлені на Товар). Строк сервісного обслуговування (в тому числі діагностики та/або безоплатного усунення недоліків) Товару: 14 (чотирнадцять) днів з моменту отримання Товару уповноваженим сервісним центром та додатково 10-денний (десятиденний) строк для транспортування Товару, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Споживачем) *.

*На період воєнного стану за умови відсутності необхідних запасних частин e сервісному центрі погоджений строк сервісного обслуговування може бути продовжений до 180 (ста восьмидесяти) календарних днів, але, у будь-якому випадку, не раніше отримання необхідної запасної частини. Граничний термін сервісного обслуговування не може перевищувати 45 (сорока п'яти) днів після дати офіційного закінчення воєнного стану на території України.

3.4.3. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження Товару під час надсилання Продавцю, Користувач (Споживач) повинен перед таким надсиланням (в тому числі з використанням стороннього перевізника чи кур’єрської служби) описати зовнішній вигляд Товару разом із представником перевізника (кур’єрської служби) шляхом складання відповідного акту чи іншого документа. У випадку необхідності з’ясування проблем в роботі Товару, зі Споживачем в телефонному режимі може уточнюватися інформація про наявний недолік.

3.4.4. Споживач надає свою згоду на отримання електронних повідомлень щодо розгляду його звернення на вказану ним електронну пошту та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку та /або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), що прив’язані до номера телефону, зазначеного Споживачем (Користувачем) в заяві чи в іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням Споживача, зокрема, щодо статусу сервісного обслуговування Товару чи результатів такого сервісного обслуговування.

3.4.5. Направляючи Товар на гарантійне обслуговування, Користувач (Споживач) повинен відключити паролі, графічний ключ та інші блокування, встановлені у Товарі. Для продуктів ТМ Apple обов’язково необхідно вимкнути функцію «Find My iPhone». У разі наявності таких блокувань Користувач (Споживач) надає згоду на повернення йому Товару без здійсненого сервісного (гарантійного) обслуговування. Після відключення блокувань Користувач (Споживач) може повторно направити Товар на вказану у даному Розділі Угоди адресу для організації гарантійного обслуговування.

3.5. Користувач (Споживач) зобов’язаний оглянути Товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом при отриманні Замовлення (посилки) в присутності представника перевізника або кур’єрської служби, у тому числі й при отриманні Товару, що повернувся після сервісного (гарантійного) обслуговування. Претензії Користувача (Споживача) до Продавця щодо Товару, який отримано через стороннього перевізника чи кур’єрську службу (наприклад, Нову пошта, Міст Експрес тощо) з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (виявлених пошкоджень) Товару чи інших невідповідностей, що виявлені під час отримання Товару, мають бути зафіксовані Користувачем (Споживачем) разом із представником стороннього перевізника чи кур’єрської служби шляхом складання письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження або інші невідповідності. В інших випадках претензії щодо пошкодження Товару в процесі транспортування чи інших невідповідностей Товару Замовленню пред’являються безпосередньо до перевізника чи кур’єрської служби.

3.5.1. Прийняття Користувачем (Споживачем) Товару без складання з представником стороннього перевізника чи кур’єрської служби письмового документу з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (виявлених пошкоджень, інших невідповідностей тощо), виявлених під час отримання Товару, є підтвердженням відсутності у Користувача (Споживача) будь-яких претензій до Продавця та/або Адміністратора щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких інших характеристик (колір, габарити та ін.).

4. Політика Cookies

4.1. Cookies — це уривки інформації, які Сайт передає на жорсткий диск Користувача для зберігання інформації, пов’язаної із Сайтом. Ця технологія розширює можливості використання Сайту, зберігаючи пріоритети Користувача під час перегляду Сайту.

4.2. Під час перегляду Сайту Адміністратор може розмістити cookies на комп’ютері Користувача. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на Сайт. Вони видаляються, коли Користувач виходить з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на комп’ютері Користувача його браузером. Cookies не містять персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

5. Інші умови

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини між Користувачем та Продавцем поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України. Вказаний пункт стосується і порядку надання Послуг також.

5.2. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, що посвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний поставити у документах свій підпис, що підтверджує факт отримання Товару Одержувачем.

5.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму або інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністратора Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністратора Сайту права на пізніші відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Сайту, що охороняються відповідно до чинного законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

5.8. Адміністратор Сайту, Продавець залишають за собою право вводити обмеження та внутрішні правила стосовно переміщення Товару між магазинами.

5. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.Загальні положення

1.1. Ця політика конфіденційності (далі за текстом – Правила) визначає порядок отримання, збереження, оброблення, використання і поширення персональних даних Користувачів (Споживачів) веб-сайту інтернет-магазину www.mi.ua (далі за текстом – Сайт).

1.2. Персональні дані Користувачів отримує товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЛО» (код за ЄДРПОУ 30012848, адреса: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 15-А) (далі за текстом – Адміністратор), яке є володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI (далі за текстом – Закон України).

1.3. Під Користувачем у цих Правилах мається на увазі Користувач, визначення якого наведене в Угоді користувача, розміщеній на Сайті на посиланням:

1.4. Персональні дані Користувача заповнюються Користувачем самостійно.

1.5. Оформлюючи Замовлення на Сайті та/або ставлячи галочку у відповідному полі на Сайті перед заповненням своїх персональних даних та/або використовуючи будь-яку іншу функцію Сайту Користувач підтверджує ознайомлення та прийняття Правил в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, а також надає свою однозначну згоду на дотримання умов Правил та надає дозвіл та згоду на обробку його персональних даних Адміністратором.

1.6. Адміністратор може в будь-який момент в односторонньому порядку вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати Правила У такому випадку нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті. Повідомлення Користувачів про нові умови Правил відбувається шляхом розміщення нової редакції Угоди на Сайті. З актуальною редакцією Правил Користувач може ознайомитись на Сайті у відповідному розділі за посиланням

1.7. У Правилах всі терміни використовуються у значеннях відповідно до Закону України.

1.8. Правила не регулюють та Адміністратор не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та поширення персональних даних Користувача у разі переходу Користувача за посиланням на Сайті на інші сайти чи ресурси.

1.9. Адміністратор зобов'язується приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України, та дотримуватися вимог розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору Користувачем.

1.10. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису та/або особистого кабінету Користувача, Адміністратор не несе відповідальності за негативні наслідки, які настали або могли б настати в результаті втрати Користувачем доступу до власного облікового запису чи особистого кабінету.

1.11. Адміністратор попереджає, що Користувач, який надає свої персональні дані, для нього є завжди таким, що має необхідний обсяг дієздатності у зв’язку з тим, що чинне законодавство України дозволяє укладати в тому числі й дрібні побутові правочини. Водночас, у зв’язку із специфікою захисту персональних даних малолітніх та неповнолітніх осіб, оскільки вони можуть бути менш обізнаними про відповідні ризики та наслідки надання персональних даних, Адміністратор зобов’язується свідомо не зберігати, не адаптувати, не змінювати, не поновлювати, не використовувати та не поширювати персональні дані малолітніх осіб віком до 13 років. У разі, якщо Адміністратору стало відомо про збирання, реєстрацію персональних даних від осіб, що не досягли 13 років, Адміністратор зобов’язується негайно видалити (знищити) такі персональні дані зі своїх серверів. У випадку, якщо батьки (усиновлювачі) чи опікуни дізналися про надання Адміністратору малолітньою особою, яка не досягла 13 років, своїх персональних даних, Адміністратор просить звернутися батьків (усиновлювачів), опікунів до Адміністратора шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: e-shop@mi.ua або здійснення дзвінка на номер 0 800 303 123 (безкоштовно) для зв’язку зі співробітником Адміністратора та видалення (знищення) таких персональних даних із серверів Адміністратора.

1.12. Користувач надає згоду на отримання ним повідомлень (в тому числі і рекламних) від Адміністратора, зокрема через СМС, Вайбер, Телеграм, Месенджер тощо. Користувач може в будь-який момент відмовитись від отримання таких повідомлень, повідомивши про це Адміністратора

2.Зміст персональних даних

2.1. Всі питання, пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувачів, регулюються Законом України.

2.2. Адміністратор може автоматично здійснювати обробку наступних персональних даних Користувача: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; дата та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію як фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; місце роботи і посада; стаж роботи; дата і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості про отримання пенсій; сімейний стан; майновий стан (наявність нерухомого та/або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державною реєстрацією; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень. Користувач також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних Продавцям, ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким банкам та/або фінансовим установам з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, іншою метою, передбаченому Правилами, ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) для обробки інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг в Базі персональних даних «Клієнти» ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), власником якої є ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), а також іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністратора із метою, зазначеною у Правилах. Дане положення діє без обмеження строку дії.

2.3. Поширення персональних даних без згоди Користувача допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

2.4. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.

2.5. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою Адміністратора: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 15-А.

2.6. Реєструючись на Сайті за допомогою служб автентифікації соціальних мереж, Користувач надає Адміністратору згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних профайлів в соціальних мережах.

2.7. Вся дані, зазначені у п. 2.2. Правил, збираються «як є» і не змінюються Адміністратором у процесі обробки.

2.8. Персональні дані, зазначені у п. 2.2. Правил (зокрема, але не виключено, номер телефону, адреса електронної пошти) можуть бути використані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Користувач може відмовитися від розсилки за його персональними даними.

3.Права суб’єкта персональних даних (Користувача)

3.1. Суб'єкт персональних даних (Користувач) має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

Вищевказаний перелік прав Користувачів не є обмеженим та Користувачі мають й інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.Використання персональних даних

4.1. Дані, які збираються від Користувачів відповідно до Правил, використовуються з метою:

 • виконання Адміністратором зобов’язань у відповідності до чинного законодавства України;
 • надання Користувачам інформації та послуг, за якими вони звернулися до Адміністратора та які містяться на Сайті;
 • надсилання Користувачам інформації, що пов’язана з використанням Сайту;
 • забезпечення персоналізації облікового запису Користувачів (ідентифікація Користувачів);
 • отримання платежів від Користувачів та/або переказу платежів на користь Користувачів;
 • надсилання Користувачам рекламних матеріалів та інформації, щоб полегшити надання послуг та щоб пропонувати і рекомендувати Користувачам товари та послуги, що надаються на Сайті;
 • інформування Користувачів про зміни у сервісі Сайту;
 • виконання інших обов'язків, покладених законом на володільця персональними даними (Адміністратора), для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

5.Строки зберігання персональних даних

5.1 Адміністратор зберігає персональні дані Користувачів настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності.

5.2 Для визначення відповідного періоду зберігання Адміністратор враховує обсяг, характер персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення персональних даних, мету, заради якої Адміністратор обробляє персональні дані.

6.Зміна або видалення персональних даних

6.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити або видалити персональні дані або відмовитися від розсилки повідомлень, листів чи рекламних матеріалів, або відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: e-shop@mi.ua або здійснення дзвінка на номер 0 800 303 123 (безкоштовно) для зв’язку зі співробітником Адміністратора.

7.Захист персональних даних

7.1 Адміністратор приймає всі розумні запобіжні заходи для захисту персональних даних.

7.2 Усі дані, які збирає Адміністратор, зберігаються на одному або кількох захищених серверах Адміністратора, що є місцезнаходженням персональних даних.

7.3 Усі співробітники Адміністратора чи уповноважені особи, які мають доступ до персональних даних Користувачів, зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних.

8.Виняткові права і гарантії Адміністратора

8.1 Дані Правила не передбачають надання будь-яких прав або дозволів Користувачу на використання Сайту будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Сайту.

8.2 Адміністратор не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачем або третьою особою в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Правил та/або інструкцій щодо використання Сайту, щодо порядку розміщення персональних даних та інших технічних питань.